S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  N R  6  -  IM. ZDOBYWCÓW  WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU   

 
strona szkołyaktualnościkoło informatycznekoło j.angielskiegozajęcia matematycznezajęcia przyrodniczezajęcia j.polskiegoz. kompensacyjnez. socjoterapeutycznez. logopedycznez. psychoprofilaktycznez. rehabilitacyjnehistoria projektugaleriakontaktpromocjaadministratorrekrutacjaplan zajęć

 

 

"KAŻDY MA SZANSĘ NA SUKCES"

Czas trwania projektu:  1.12.2009r. - 31.12.2011r.

Celem nadrzędnym projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez stworzenie warunków wyrównywania ich szans edukacyjnych.

Projekt adresowany jest do 251 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinku.

W ramach projektu oferujemy:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody,

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia psychoprofilaktyczne,

- zajęcia rehabilitacyjne.


Dla dzieci pragnących rozwijać swoje zainteresowania oraz zdolności oferujemy: koło

 informatyczne oraz języków obcych.

Dzięki pozyskaniu funduszy unijnych rozszerzy się baza środków dydaktycznych szkoły - na każdego rodzaju zajęcia zostaną zakupione potrzebne pomoce naukowe, ćwiczenia, podręczniki, słowniki, programy edukacyjne, multimedialne, sprzęt rehabilitacyjny i sportowy.

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku,

tel./fax. 0943742706, e-mail: biuroprojektu@sp6.szkola.pl